Máj 2018Poskytujeme prvú pomoc

Slovenský Červený kríž zorganizoval 3. mája 2018 v priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne územné kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Na súťaž sa s nadšením pripravovali žiačky 5. ročníka v zložení Liana Štefková, Katarína Hudecová, Anna Maxoňová, Kristína Michalková, Marianna Stacherová a Beáta Laurincová (zo 4. ročníka). Súťažili v kategórii DMZ - I. stupeň, v ktorej súperilo 8 družstiev mladých zdravotníkov Oravy.

V kategórii DMZ II. stupeň nás reprezentovali žiačky 9. ročníka. Družstvo tvorili Mária Bakošová, Vanesa Štefková, Eva Meľová, Erika Kantáriková a Andrea Furjelová. V silnej konkurencii 19-tich zúčastnených DMZ sa snažili podať čo najlepší výkon. Obidve družstvá preukázali vynikajúcu tímovú spoluprácu pri ošetrovaní poranení a znalosť teoretických i praktických vedomostí v poskytovaní prvej pomoci. Nové skúsenosti a vynikajúca súťažná atmosféra ich povzbudila zabojovať aj v budúcom školskom roku.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Martin, Žilina

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vybíjaná

Dňa 16. mája sme sa zúčastnili okresného kola vo vybíjanej. Podujatie sa konalo v telocvični ZŠ Kňažia. Boli sme zvedavé, ako to dopadne. Na súťaž sa dostavilo 5 tímov: ZŠ s MŠ Chlebnice, ZŠ s MŠ Malatiná, ZŠ Kňažia, ZŠ Janka Matúšku- Dolný Kubín a ZŠ Martina Kukučína z Dolného Kubína. Našu školu reprezentovali dievčatá: Karin Priebojová, Andrea Šnapková, Andrea Smutňáková, Lenka Spišiaková, Martina Kantáriková, Petra Bakancová, Liana Štefková, Anna Maxoňová, Alžbeta Bakošová a kapitánkou družstva bola Kristína Špavorová. Na súťaž nás poctivo, ako každý rok, napriek riaditeľským povinnostiam, pripravovala pani riaditeľka Kantárová.

Umiestnili sme sa na 1. mieste, čo nás veľmi potešilo a povzbudilo. Na druhom mieste sa umiestnili ZŠ J. Matušku a na treťom mieste bola ZŠ Kňažia, ktorá nás hostila.

Krajské kolo v Žiline sa konalo 30. mája. Umiestnili sme na 5. mieste z desiatich tímov. Ďakujeme trénerke a spoluhráčkam za zážitky a nové skúsenosti.

Karin Priebojová, Andrea Šnapková, 6. triedaMama

Mama pre mňa znamená všetko. Mamu si treba vážiť, kým je s nami. Veď koľko detí nemá mamu? Koľko detí nepozná mamino objatie? Mama nám dáva všetku lásku sveta. Vie sa s nami tešiť aj z maličkostí. Podporuje nás vo všetkom. Vždy nám pomôže, keď niečo potrebujeme. Snaží sa, aby z nás boli dobrí, šikovní, usilovní ľudia a aby sme v živote niečo dokázali. No hlavné je to, že nám dala život. Za toto všetko, čo pre nás robí, jej nestačí povedať iba- Ďakujem.

Choď k mame! Poďakuj jej za všetko, čo pre teba robí! Povedz jej, ako ju veľmi ľúbiš!

Viktória Sojčáková, 8. trieda

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Stavanie májov

Tak ako každý rok, sa v našej obci udržiava tradícia stavania májov. Táto tradícia symbolizuje zrod nového života v podobe dievčaťa súceho na vydaj, pre ktoré sa takýto máj staval. U nás túto tradíciu udržiavajú slobodní mládenci. V minulosti to boli odvedení branci. Dnes, keď už mládenci nerukujú na vojnu, túto tradíciu stavania májov, prevzali stredoškoláci. Na konci mesiaca mája, mládenci so spevom prídu do každého domu, kde máj postavili. Mládenci máj zvalia a dievčence im za odmenu ponúkajú pálenku a peniaze.

Mária Adamcová, 8.trieda

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Rodina

Čo pre mňa znamená rodina? Veľmi veľa. Rodina sú pre mňa oco, mama a súrodenci. Rodina sú ľudia, ktorí ma dennodenne stretávajú a zdieľajú so mnou radosti, aj starosti. Každý človek by mal mať svoju rodinu. Ľudí, ku ktorým patrí. Ja mám veľmi rád svoju rodinu a vďačím Bohu za to, že som sa narodil. Že mám komu povedať oco, mama, sestrička a brat. Vážte si svoju rodinu a ďakujte za ňu!

Vojtech Klocháň, 7. trieda

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník