December 2017



Predvianočný koncert

Dňa 1. decembra sa v telocvični ZŠ uskutočnil vianočný výchovný koncert. Svoje hlasy nám spolu s vianočnými piesňami predviedla dvojica Jaro Gažo a Radko Pažej. Telocvičňou sa niesli známe piesne a koledy ako Tichá noc, Poďme bratia do Betlema, Rolničky, rolničky a mnohé iné. Vládla tam pravá vianočná atmosféra. Pesničky boli doplnené textom, takže sme si všetci zo srdca zaspievali. Ani naše deti sa nedali zahanbiť a zaspievali vianočné pesničky. Svoje krásne chlebnické hlasy nám predviedli: Emka Strážnická z 1.triedy, Majka Stacherová z 2.triedy a naše ôsmačky, ktoré doprevádzali na gitarách Miriam Stašová a Annamária Janíková s piesňou- Vánoční. Žiaci odchádzali z koncertu s dobrým pocitom a kúskom Vianoc v srdci.

(ts)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

na sv. Mikuláša...

Svätý Mikuláš na ceste k deťom zavítal aj do našej školy. Žiaci ho ubezpečili, že v tento deň "neučí sa, neskúša sa" a preto ho privítali básničkami, pesničkami i hrou na klavíri. Jeho anjeli ich odmenili sladkosťou a niektorých nezbedníkov trošku postrašili aj čertíci.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočné medovníky

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa spája aj pečenie medovníkov. A tak si žiaci 7. ročníka vyhrnuli rukávy a s receptom sa pustili do práce. Niekto vážil, niekto miesil, vykrajoval, či umýval riady, ale každý priložil ruku k dielu. Na voňavých koláčikoch si zaslúžene pochutnali nielen žiaci, ale ponúkli i svojich učiteľov a pani kuchárky.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Fyzikálna a chemická show

Vyučovanie predmetov fyzika a chémia môže byť aj zábavné. Presvedčili sme sa o tom 15. decembra 2017, kedy k nám zavítala Škola hrou. Interaktívnou formou si naši žiaci vyskúšali výrobu zaujímavých hmôt a odhaľovali tajomstvá rôznych fyzikálnych a chemických pokusov.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Úspech vo futsale

Naši chlebnickí žiaci sa po náročnej príprave, pod vedením pána učiteľa Babica, zúčastnili 7. decembra 2017, na okresnom kole vo futsalovom turnaji, v Dolnom Kubíne. Našu školu reprezentovali žiaci: Roman Ťapajna, Patrik Suľa, Patrik Šutta, Dávid Staš, Marián Hajdúch, Nikodém Staš, Lukáš Stachera, Filip Ďuroň, Ján Spišiak a Tadeáš Štefka.

Prihlásené družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Naši žiaci vo svojej skupine odohrali tri zápasy. Prvého súpera zdolali 8:1. v druhom zápase vyhrali 3:1. Po náročných dvoch kolách, podľahli tretiemu súperovi, v poslednom zápase v skupine, 3:0. Zo skupiny postupovali z druhého miesta do štvrťfinále.

V štvrťfinále vyhrali 5:3 a tak si zabezpečili postup do finálového zápasu.

Finálový zápas bol náročný, ale prejavila sa kvalita nášho mužstva. Zápas vyhrali 5:4 a dosiahli prvé miesto na okresnom kole a postup na krajské kolo.

Chlapci, po úspešnom turnaji, opäť poctivo trénujú, aby zopakovali krásne výsledky.

Sedečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Tadeáš Štefka, 7. trieda

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočné posedenie pri stromčeku

Dňa 22.12.2017 sa v ZŠ s MŠ Chlebnice uskutočnil vianočný program. Vystupovali deti základnej a materskej školy. Ako prví vystúpili ôsmaci, ktorí nám zaspievali pesničku Vánoční. Neskôr vystupovali aj škôlkári a ostatné ročníky. Každá trieda mala pripravené pre divákov, či už scénky, pesničky, tanec alebo básničky.

Na koniec programu spievali všetky triedy z druhého stupňa pieseň Tichá noc. Spievala sa v troch jazykoch- nemeckom (keďže pôvodom je z Nemecka), v anglickom a slovenskom jazyku.

Účasť rodičov a divákov bola hojná, za čo ďakujeme.

Ďakujeme aj pani učiteľke Mišalovej za prípravu programu a ostatným pedagógom a žiakom za hodiny, ktoré strávili nácvikom scénok, tancov, pesničiek a básničiek.

Tešíme sa aj na ďalší rok.

Erika Janíková, 8. trieda

Hore hájom chodník