September 2017Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako upozorniť žiakov na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

My sme si tento deň pripomenuli 26. septembra 2017. Žiačky 8. ročníka ponúkali cez prestávky pohár mlieka. Každý, kto ponúkol foto svojich ,,mliečnych fúzov“, bol zaradený do žrebovania o chutné a zdravé mliečne ceny.

Šťastie sa usmialo na výhercov: Ninu Šlachtovú, Alžbetu Bakošovú zo 4. ročníka, Mariannu Stacherovú a Benjamína Staša z 5. ročníka, Milana Michalku zo 7. ročníka, Katarínu Spišiakovú a Benjamína Hajdúcha z 8. ročníka. Dobrú chuť!

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Projekt "Školské ovocie"

Projekt „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich, do škôl. Deti v škôlkach a žiaci v základných školách tak môžu konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované na Slovensku.

Od 4. októbra 2017 sa začne na našej škole opäť realizovať tento projekt. Deti budú dostávať ovocie a džúsy, každý párny týždeň.

Cieľom projektu je: zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku, zmeniť stravovacie návyky detí a znížiť výskyt obezity u detí.

Rodičia môžu aj doma podporovať program "Školské ovocie", a to tak, že svojim deťom denne kúpia ovocie a zeleninu, a tým im spestria ich jedálníček.

(ts)

Hore hájom chodník

Krúžky v školskom roku 2017/2018

Aj tento školský rok majú deti majú v ponuke mnoho zaujímavých krúžkov, ktoré môžu s radosťou a záujmom navštevovať.

Krúžok Arduino programovanie vedie pán zástupca Pauchly. Pani Viglašová má Biblický krúžok. Športový krúžok vedie pani učiteľka Sopková. Krúžok Šikovné ruky sú s pani učiteľkou Svitekovou. Pani učiteľka Sárená má krúžky Angličtina s najmenšími a Mladí reportéri. Krúžky Zdravotnícky a Chemický sú s pani učiteľkou Šimkovou.

(ts)

Hore hájom chodník

Triednictvo

Triedni učitelia aj tento rok čakali na svojich žiakov vo svojich triedach. Pripravovali im nástenky už počas prázdnin. Našich prváčikov má na starosti pani učiteľka Mgr. Júlia Straková. Druháčikom je triedna pani učiteľka Mgr. Elena Stacherová. Tretí ročník vedie pani učiteľka Mgr. Mária Sopková. Štvrtému ročníku je triedna pani učiteľka Mgr. Renáta Kadučáková.

Druhý stupeň, piaty ročník, vedie pani učiteľka Mgr. Miroslava Šimková. Šiesta trieda má triedneho učiteľa, Mgr. Pavla Babica. Siedmy ročník povedie Mgr.Martina Mišalová. Ôsmakom je triedny pán učiteľ, Mgr. Ladislav Kakačka. Deviaty ročník má triednu pani učiteľku, Mgr. Máriu Kosmelovú.

(ts)

Hore hájom chodník

Výchovný koncert

Vo štvrtok, 7. 9. 2017 sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu, ktorý pre nás v telocvični ZŠ pripravili Dr. Igor Berger a Mgr. Dagmar Žaludková. Témou bola Ľudová pieseň, ktorá je deťom najbližšia. Našu školu v speve reprezentovali aj žiačky Mária Šimková z druhého ročníka a Ema Suľová z deviateho ročníka. Bola tam dobrá atmosféra. Žiaci sa zapájali do spievania a speváci boli zakaždým odmenení potleskom.

(ts)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Otvorenie školského roka

Ako každý rok, aj tento školský rok 2017/ 2018 sa začal svätou omšou "Veni Sancte". Na tejto svätej omši sme prosili o dary Ducha Svätého nielen pre žiakov, ale aj pre študentov a pedagógov. Duchovný otec Mgr. Stanislav Misál povzbudil žiakov a učiteľov k štúdiu a vzdelávaniu a poprial im, aby sa im celý rok darilo a aby sme sa na konci školského roka stretli nielen o rok starší, ale aj múdrejší.

Po svätej omši nasledovali naše kroky do telocvične. Tam bolo slávnostné Otvorenie školského roka a privítanie prváčikov. Tí boli pasovaní p. učiteľkou Mgr. Máriou Meľovou, ktorá ich milo privítala a odovzdala každému žiačikovi diplom a kvietok. Medzi prváčikmi vítame: Lenku Bačovú, Anetku Čabajovú, Martinka Ďaďu, Elišku Gvorovú, Dávidka Hajdúcha, Tatianu Máriu Hajdúchovú, Janka Hudeca, Matúška Klocháňa, Jakubka Kožáka, Veroniku Polčicovú, Dávidka Rabianskeho, Šimonka Spišáka, Sárku Spišákovú, Lukáška Spišiaka, Števka Staša, Majku Stašovú, Jožka Straku, Henrietku Strapcovú, Emku Strážnickú, Boriska Sojčáka, Lauru Suľovú, Tatianu Svetlákovú a Jakubka Zubera.

Pani riaditeľka s pánom zástupcom, pán starosta a duchovný otec privítali žiakov školy a popriali im veľa síl a darov Ducha svätého do nového školského roka. Po materskej dovolenke sa vrátila do pedagogického zboru p. uč. Sárená a do Školského klubu detí pribudla p. uč. Škvarková.

Po opustení telocvične sa žiaci s pedagógmi rozišli do tried. Tam sa privítali so spolužiakmi a triednymi učiteľmi. Dostali rozvrh hodín a povzbudenie do ďalších dní.

Prajeme žiakom a pedagógom veľa trpezlivosti, tolerancie, pracovitosti a úspechov v novom školskom roku.

(ts)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Rozhovory s novými pedagógmi

Aj tento rok sa udiali zmeny medzi učiteľmi. Pani učiteľku Michaelu Smitkovú zastupuje pán učiteľ, Ladislav Kakačka. Asistentkou učiteľa je pani učiteľka, Beáta Sviteková a Školský klub detí má na starosti aj pani učiteľka Mária Škvarková. Dovolili sme si opýtať sa ich na niektoré otázky.

Kedy ste sa narodili /deň, mesiac/ a odkiaľ pochádzate?
L: Narodil som sa 17. januára 1972 v Ružomberku, ale celý život bývam v Dolnom Kubíne.
B: Narodila som sa 13. februára a pochádzam zo Zubrohlavy.
M: Narodila som sa v adventnom období 16.12. a pochádzam z najkrajšej dediny, Chlebníc.

Kde ste navštevovali ZŠ, SŠ a VŠ?
L: Prvé štyri roky som chodil na ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne, ročníky 5 - 8 som strávil na ZŠ Nemocničná (už neexistuje). Potom nasledovalo Gymnázium P. O. Hviezdoslava a vysokoškolské štúdium som absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
B: Základnú školu som navštevovala v Zubrohlave. Potom som išla na Obchodnú akadémiu do Námestova. Vysokú školu som absolvovala na Pedagogickej fakulte Katolickej univerzity, odbor Špeciálna pedagogika, najprv v Levoči a potom v Ružomberku.
M: Základnú školu som navštevovala v rodnej obci, strednú školu v okresnom meste Dolný Kubín a vysokú školu v Nitre.

Ako sa vám v detstve darilo na ZŠ?
L: Bol som celkom dobrý žiak, na vysvedčení som mal až do siedmeho ročníka samé jednotky, potom sem-tam dvojočka, na strednej dokonca trojka z chémie... Ale zmaturoval som na čisté jednotky a štátnice na VŠ som tiež "urobil" s vyznamenaním. (Hovorí sa, že dobré sa chváli samo, ale ja som dobrý, tak prečo by som sa nepochválil? :))
B: Na tie časy veľmi rada spomínam. Nechcem sa chváliť, ale patrila som medzi tých šikovných jednotkárov. Na II. stupni som mala super triednu učiteľku, a tá nás zapájala do rôznych školských akcií…
M: V detstve na ZŠ som mala veľmi rada športový krúžok, kde sme chodili dievčatá hrať vybíjanú. Umiestnili sme sa na rôznych miestach. Bol to pre mňa najväčší úspech z detstva.

V čom ste vynikali, na aké krúžky ste chodili?
L: Ako žiak som recitoval, spieval, hral divadlo, zapájal som sa do súťaží rôzneho charakteru... Už mi len tá súťaživoť zostala... :)
B: Chodila som na rôzne súťaže: civilná ochrana, streľba zo vzduchovky, vybíjaná, pytagoriáda. Navštevovala som divadelný krúžok.
M: Najviac som vynikala vo vybíjanej, bol to aj môj obľúbený krúžok.

Čo vás viedlo k učiteľskej profesii?
L: Ani neviem, ale mal som šťastie na dobrých učiteľov a učiteľky a to povestné semienko, čo sa každý učiteľ snaží zasiať do svojich žiakov, začalo klíčiť a napokon som sa aj ja dal na dráhu učiteľa. Slovenčina a angličtina boli jasnou voľbou, prírodovedné predmety som nikdy nejako nemusel... :)
B: Vždy sa mi toto povolanie páčilo J. Často krát sme sa ako malí hrali na školu a učiteľky. A také nakopnutie mi dala moja rodina, ktorá má v tomto výbere podporila.
M: K učiteľskej profesii ma viedlo to, že už ako žiačka na základnej škole som veľmi rada opatrovala deti a hrala sa s nimi rôzne hry. No nezmenilo sa to ani teraz, deti zbožňujem.

Na ktorej škole ste začali pracovať prvýkrát?
L: Učiteľskú profesiu som odštartoval na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne v roku 1995.
B: Prvou školou bola Spojená škola internátna Námestovo, kde som vyučovala žiakov s mentálnym postihnutím.
M: Na Základnej škole v Chlebniciach som začala prvýkrát pracovať, ale navštívila som veľa základných a aj materských škôl v Nitre, kde sme mali počas štúdia, školskú prax.

Chcete niečo odkázať žiakom naše školy?
L: Milí žiaci – pamätajte na jedno: Neučíte sa pre známky, ale pre seba a pre život. Ale skúste to vysvetliť svojim rodičom... :D
B: Žiaci, svoj čas, ktorý máte, využívajte zmysluplne. Získavajte poznatky, rozvíjajte talenty, budujte si dobré priateľstvá, nedajte sa využívať a nebojte sa povedať svoj názor. Prajem vám, aby sa vám darilo a aby z vás vyrástli dobrí ľudia.
M: Žiakom by som chcela odkázať, aby sa im darilo v učení, aby boli trpezliví a hlavne dobrí. Nielen v škole, ale aj mimo nej.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa síl a trpezlivosti so žiakmi.

(ts)

Rozhovory s novými pedagógmi

Hore hájom chodník