Marec 2018Škôlkari v prváckych laviciach

Dňa 13. 3. sme navštívili prvákov v ZŠ. Naši predškoláci si vyskúšali, aké to je sedieť v školských laviciach. Prváci nám ukázali, čo všetko sa už naučili a spolu s p. uč. Strakovou zhodnotili ich doterajší rok v škole. Deťom sa malá exkurzia v ZŠ veľmi páčila a už teraz sa tešia na september, keď aj z nich budú školáci.

Mgr. Marcela Pucovenová

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Chemická olympiáda

Každoročne sa naša škola zúčastňuje okresného kola chemickej olympiády, ktorá sa v tomto školskom roku uskutočnila 23. marca 2018 v Dolnom Kubíne. Teoretické i praktické úlohy úspešne vyriešili žiaci 9. ročníka Mária Bakošová (5.miesto), Peter Ďuroň (7.miesto) a Erika Kantáriková (9.miesto). Za úspešnú reprezentáciu školy im ďakujeme a želáme úspešný štart do stredoškolského štúdia.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Šikovní druháci spoznávali jarné zvyky a tradície

Neklamným znakom jari je ožívanie prírody spojené s jarnými zvykmi. Jar bola považovaná za začiatok niečoho nového. S príchodom teplých slnečných lúčov prichádza radostné obdobie, ktoré je vyjadrené vo zvykoch, tradíciách, riekankách, piesňach a hrách. Tradičné je i obradové ukončenie zimy a privítanie jari, ku ktorým neodmysliteľne patria aj pôstne obdobie a veľkonočné sviatky.

V rámci projektu Jarné zvyky a tradície našej obce druháci oživili tieto jarné činnosti našich starých mám a predkov. Po zoznámení sa s priebehom projektu sa na druhý deň usilovne pustili do vyrábania Moreny. Spoločne zostavili básne a riekanky, ktoré aj pri vynášaní a upálení Moreny recitovali.

V ďalšej časti projektu zbierali informácie o predveľkonočnom a veľkonočnom období od svojich rodičov a starých rodičov ako si ich pamätajú oni. Všetky informácie si zapisovali a spoločne zhrnuli v skupinovej práci a zaznamenali na spoločný projekt.

Súčasťou projektu boli aj tvorivé dielne, v ktorých dievčatá maľovali vajíčka troma technikami. Chlapci si za pomoci šikovného uja Ťapajnu vyrobili korbáče.

K Veľkej noci patrí aj príprava jedla a koláčov. Žiaci preto zbierali a v priebehu týždňa nosili riady a nádoby, ktoré používali staré mamy. Využili sme to na hodine matematiky, kde tieto predmety spoločne ocenili a neskôr nakupovali. Zopakovali sme si tak finančnú gramotnosť. Téma projektu nechýbala ani na hodine slovenského jazyka, kde sa žiaci zoznámili so symbolmi Veľkej noci.

Žiaci celý týždeň usilovne pracovali a tvorili. Dúfam, že ich týždeň v projekte obohatil a sú plní zážitkov. Za ich prácu majú moju veľkú pochvalu a obdiv, pretože aj popri školských povinnostiach dokázali plniť úlohy projektu.

Na záver by som sa chcela poďakovať vedeniu Základnej školy v Chlebniciach, že mi dovolila tento projekt realizovať.

Mária Meľová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Marec – mesiac knihy

Marec je mesiac knihy už od roku 1955, kedy ho vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Bol to slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ, podobný ako Pavol Dobšinský. Cieľ bol jednoduchý. Podpora trvalého záujmu o knihy.

Martin Hrebenda bol paradoxne slepý, no ani to mu nezabránilo venovať sa zbierke kníh a ich zachraňovaniu. Preto by sme mohli aj my, zobrať do ruky aspoň jednu knihu, prežiť nové dobrodružstvá, spoznať nové postavy a uvidíte, že len knihy sú nemocnicou pre myseľ.

Na vyučovacej hodine Práca s materiálom, sme si vytvorili svoje malé knižôčky. Napísali sme si do nich časť z obľúbenej knihy alebo niektoré z nás zaplnili strany, vlastnou tvorbou.

Pretože nie mobil, internet ani počítač, ale kniha vám dá všetko, čo potrebujete.

Eva Meľová, 9. trieda

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Spoznávame Tatry

Žiaci 5. ročníka si na hodinu Geografie pripravili projekty o našich veľhorách- Tatrách. Boli to prezentácie o Tatrách, Štrbskom plese, Gerlachovskom štíte a vodopáde Skok v Mlynickej doline, ktorý sme aj osobne navštívili na výlete s triednou pani učiteľkou- Šimkovou.

Žiaci bolo šikovní a pripravili si naozaj krásne projekty, ktoré nás zaujali. Po dokončení prezentácií sme si z plastelíny vytvárali Tatry. A to Štrbské pleso, morény, vodopád a okolie Tatier. Niektorí si vytvorili aj krásne miniatúry kačky, železnice TEŽ, ale aj lavičky a posedy.

Práce neostali neohodnotené. Po hlasovaní celej triedy sa výherkyňami stali: Lucia Krevová a Kristína Michalková, ktoré dostali najviac hlasov.

Nielen výhercovia, ale aj zúčastnení si odniesli sladkú odmenu.

Lianka Štefková, 5. trieda

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Sme za život!

Aj my v škole sme nezabudli a spomenuli sme si na Deň počatého dieťaťa, ktorý býva pravidelne 25. marca. Spolu so žiakmi sme vytvorili krásne projekty s dieťaťom, heslami a samozrejme bielou stužkou. Vypočuli sme si aj prezentácie slávnych osobností, spisovateľov, kňazov, kde rozprávali o tom, aké dôležité je vážiť si ľudský život.

"Deň počatého dieťaťa je kampaň Fóra života. Tento rok je to už 18. ročník. Týmto dňom chceme šíriť úctu ku každému počatému a aj nenarodenému dieťaťu. Je dôležité vyjadriť a poukázať na ochranu ľudského života už od počatia. Symbolom tejto kampane je aj biela stužka, ktorú si v daný deň pripíname na odev."

A prečo práve 25. marec?

"Dátum vychádza zo sviatku Zvestovania Pána, ktorým slávia kresťania počatie Ježiša Krista. Tento deň je aj Dňom zápasu za ľudské práva na Slovensku ako spomienka na Sviečkovú manifestáciu z roku 1988."

"Ďakujme svojim rodičom za to, že sme a za to, že z nás vyrastajú mladí ľudia, ktorí si vážia ľudský život," týmito slovami sa ukončila vyučovacia hodina, ale veríme, že odkaz bude pretrvávať v srdciach našich detí naveky.

(ts)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Voľba povolania

Dňa 15. marca sa v Žiline konalo stretnutie výchovných poradcov, zástupcov UPSVAR, zástupcov rôznych firiem a pracovníčok Internetového sprievodcu trhu práce. Dozvedeli sme sa o internetovej stránke, ktorá informuje žiaka a radí mu, či už s výberom školy alebo mu neskôr pomáha pri výbere povolania.

Žiaci sa tam môžu zaregistrovať a zisťovať: aká škola je pre mňa vyhovujúca, aké brigády sú v ponuke a môžu si tu otestovať aj plán svojej kariéry.

Taktiež si tam môžu vytvoriť európsku verziu životopisu a zaregistrovať sa do pracovných ponúk- brigád.

Na stretnutí sme sa dozvedeli, že budúcnosť na trhu práce je ohrozená. Na Slovensku je veľký nesúlad ponuky a dopytu rôznych zamestnaní. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia majú problémy uplatniť sa v svojom povolaní. 35% vysokoškolákov pracuje na stredoškolských pozíciách. 57% vysokoškolákov pracuje mimo svoj odbor. 63% stredoškolákov pracuje mimo svoj odbor, preto je potrebné, aby naše deti bola nasmerované na štúdium v tom odbore, v ktorom by sa mali aj v budúcnosti uplatniť.

Každý tretí vysokoškolák nenájde do 5 rokov prácu vo vyštudovanom odbore.

Dodatočné potreby trhu do r. 2022 vyzerajú takto: 1. Priemyselná výroba 2.Veľkooobchod, maloobchod 3.Vzdelávania 4. Zdravotníctvo

Najväčší problém je momentálne v strojárstve. Chýbajú stredoškolsky vzdelaní ľudia ako strojári, mechatronici a mechanici nastavovači. Každý rok chýba na Slovensku viac ako 2500 ľudí, najviac v Nitre, Bratislave a Trnave.

Z vysokoškolsky vzdelaných ľudí je nedostatok informatikov, softvérových inžinierov a ľudí, ktorí pracujú s informačnými systémami.

Najťažšie na trhu to má aj hoteliérstvo. Ročne končí školu 1 000 detí, ktoré si nenájdu uplatnenie v svojom odbore.

ÚPSVAR hlásia aj nízky záujem o prácu. Momentálna miera nezamestnanosti je 5, 88% z toho je to 12, 52% mladých nezamestnaných, ktorí nemajú ani dlhodobo záujem o ponúkanú prácu.

V najbližších desiatich rokoch majú až 70% uplatnenie v svojom odbore zamestnania ako: nastavovač a obsluha CNC strojov, nástrojári, zvárači, mechanici a opravári motorových vozidiel, elektromechanici, zdravotné sestry, laboranti a murári.

Z vysokoškolských povolaní sú to: vývojári softvéru, aplikovaní programátori, lekári – špecialisti, elektroinžinieri a pedagógovia.

A aké je riešenie? Dôležité je vybrať si školu, ktorá má aj budúcnosť a uplatnenie na trhu práce.

Trexima - Budúcnosť na trhu práce - hrozba alebo výzva? Lucia Dítětová [pdf]

(ts)

Hore hájom chodník

Za čo vďačím učiteľke?

Dňa 28. marca si spomíname na Deň učiteľov. Prečo práve tento dátum? Je to deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského.

Pri tejto príležitosti napísali žiaci 4.triedy aj takéto vyznania:

Patrik Bobáň: "Milá pani učiteľka. Chcem sa Vám poďakovať za Vašu prácu. Viem, že to máte s nami veľmi ťažké. Povolanie učiteľky je veľmi obetavé. My, žiaci, sa k Vám často škaredo chováme. Vy nám to trpezlivo odpúšťate. Učiť žiakov je veľmi náročné. Nie vždy sme na hodinu stopercentne pripravení. Avšak napriek tomu máte s nami trpezlivosť. Za to Vám patrí náš obdiv."

Nina Šľachtová: "Keď nás mama prvýkrát odovzdávala do rúk pani učiteľky, niektorí sme boli vystrašení, niektorí zvedaví a a niektorí sme sa tešili na dni strávené v škole. Časom sa z pani učiteľky stala naša kamarátka, ktorá k nám bola vždy milá a usmievavá. Niekedy s ňou zažijeme veľa zábavy a kopec srandy. Sú však aj dni, kedy je zamračená a zvýši hlas. Napriek tomu ďakujeme pani učiteľke za veľa vecí. Dokáže nás naučiť všetko, čo potrebujeme vedieť. Aj napriek tomu, že nám sa to ťažko učí alebo sa nám to učiť nechce. Pre niekoho je to matematika, slovenčina či angličtina, no pani učiteľka je vždy ochotná pomôcť a vysvetliť to každému. Keď vidí, že žiaci majú nejaké nezhody, snaží sa to spravodlivo vyriešiť a nájsť vinníka. Ďakujeme pani učiteľke aj za to, že občas po nás kričí. Niekedy sa nám zdajú byť hodiny dlhé a radšej by sme sa hrali s kamarátmi, preto vyrušujeme a neposlúchame ju. Pani učiteľka sa síce hnevá a mračí, ale nakoniec sa na nás vždy usmeje. Za každú pochvalu, dobrú radu či pokarhanie, čo vychádzalo z Vášho srdca Vám ďakujeme. Chceme Vás poprosiť, aby ste túto lásku a pochopenie odovzdávali aj iným žiakom."

Nina Šľachtová, 4. trieda

Hore hájom chodník