Február 2019Prírodné úkazy z ľadu a snehu

Takto sme sa pohrali s Témou: Prírodné úkazy z ľadu a snehu.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Bábkové divadlo

Našu školu navštívilo Bábkové divadlo spod Spišského hradu, ktoré si pre našich žiakov pripravilo dve predstavenia. Pre žiakov prvého stupňa odohrali divadlo Dračie pytačky, ktoré ich poučilo ako prekonať strach, prekonať samého seba a ako sa postaviť tomu, kto nám ubližuje. Bolo to výborné interaktívne bábkové predstavenie, v ktorom si aj malý bitkár zapamätá, že UDRIEŤ znamená BOLÍ. Žiakom druhého stupňa odohrali predstavenie Jáchymko. Rozprávkou dvoch súrodencov Jáchymka a Otolienky predviedli starším deťom možnosť, ako sa zorientovať v životných hodnotách, kde "mať" znamená viac ako "byť". Touto inscenáciou sme si tiež pripomenuli 190 rokov od narodenia P. Dobšinského a nedožitých 90 rokov Milana Rúfusa.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Varíme, pečieme...

Žiačky 9. ročníka ZŠ prejavili záujem o krúžok, v ktorom by si zamestnali nielen šikovné ruky, ale aj chuťové poháriky. Snahou bolo pripraviť jedlá chutné a zdravšie. Darí sa im. Doteraz si vyskúšali napr. pizzu, cestoviny s hubovo-brokolicovou omáčkou, sladké kinder-bueno alebo palacinky. Veríme, že v tomto eláne budú aj naďalej pokračovať.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 27. februára sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V porote boli pani učiteľky - slovenčinárky: M. Zimmermannová, R. Kadučáková a T. Sárená.

Hviezdoslavov Kubín je "celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu a divadla poézie."

Tento rok bola konkurencia veľká. Každý žiak sa snažil predniesť svoj prejav čo najprecítenejšie. Žiaci, ktorí recitovali poéziu, ale aj prózu mali zaujímavé ukážky. Tie zaujali nielen porotu, ale aj publikum, ktoré so zatajeným dychom počúvalo.

Výherkyne školského kola: Eliška Kramárová, Nina Šľachtová a Marianna Stacherová sa umiestnili v okresnom kole v Dolnom Kubíne, na 2. mieste. Všetkým ďakujeme za účasť a gratulujeme!

II. kategória

Poézia

 1. Marianna Stacherová, VI. ročník
 2. Martin Stachera, V. ročník
 3. Katarína Hudecová, VI. ročník

Próza

 1. Nina Šľachtová, V. ročník
 2. Anna Maxoňová, VI. ročník
 3. Alžbeta Bakošová, V. ročník

III. kategória

Poézia

 1. Oliver Bača, VIII. ročník
 2. Mária Adamcová, IX. ročník
 3. Karin Priebojová, VII. ročník, Jozef Strapec, VIII. ročník

Próza

 1. Samuel Garb, VII. ročník
 2. neudelené
 3. Viktória Zuberová, IX. ročník

Iveta Mičáňová, IX. ročník, (ts)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník