Január 2019Takto sme sa hrali a kĺzali na snehu

Veľmi pekne ďakujeme rodičovi Andrejovi Priebojovi, ktorý sponzoroval 2.triede "Lienky" kĺzaky.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Takto sme sa pripravovali na karneval

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Karneval v MŠ

Dňa 31.1.2019 sa materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, kde nechýbali rôzne rozprávkové bytosti ako princezné, spidermani, šašovia a rôzne zvieratká ...

Na úvod privítala pani zástupkyňa všetkých zúčastnených a zábava sa mohla začať. Deti tancovali , súťažili,tešili sa a nechýbalo ani malé občerstvenie. Na záver bola každá maska odmenená diplomom a sladkou odmenou.

(M. S.)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník