November 2018Okresné kolo vo vybíjanej

Dňa 7.11. sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili súťaže okresného kola vo vybíjanej. Súťaž sa konala v telocvični ZŠ s MŠ Kňažia. Zápasy odhohrali medzi sebou 4 družstvá: ZŠ s MŠ Chlebnice, ZŠ s MŠ Kňažia, ZŠ M. Kukučína z DK, ZŠ J.Matúšku z DK. Našu školu reprezentovali: M. Pavolka, M. Furjel, S. Hudecová, A. Spišiaková, D. Ťapajnová, E. Sviteková, S. Špavorová, S. Stašová, J. Šuffák, J. Bakanec, L. Bakanec, M. Gluch.

Naši žiaci obsadili krásne 2. miesto, z čoho sa veľmi tešili. Prvé miesto vyhrala ZŠ s MŠ Kňažia, a tretie miesto ZŠ M. Kukučína.

Žiaci si domov odniesli veľkú radosť, nové zážitky a skúsenosti.

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Oboznamovali sme sa s povolaniami v blízkom okolí MŠ

Oboznamovali sme sa s povolaniami v blízkom okolí MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Poznávali sme kríky v okolí MŠ

Poznávali sme kríky v okolí MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 6. novembra 2018 sa konalo školské kolo Olympiády zo SJL. Bolo určené pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťažilo 6 žiakov. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Súťažiacich hodnotili pani učiteľky R. Kadučáková a M. Zimmermannová.

1. miesto: Iveta Mičáňová 9.
2. miesto: Mária Adamcová 9.
3. miesto: Jozef Strapec 8.

Do okresného kola postupuje Iveta Mičáňová. Srdečne gratulujeme!

ZM

Hore hájom chodník

Takto nás zaujali zvieratká z lesa v MŠ

Takto nás zaujali zvieratká z lesa v MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Súťažili sme v MŠ

Súťažili sme o Najväčšie OVOCIE A ZELENINU. Deti nosili v priebehu týždňa čo najväčšie ovocie a zeleninu. A taký je výsledok.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

V našej MŠ máme spisovateľku

V našej MŠ máme spisovateľku, Mgr. Marcela Pucovenová napísala knihu "Ja v škôlke". Blahoželáme jej k prvému úspechu a prajeme jej veľa úspechov k ďalšej pisateľskej činnosti.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Téma týždňa v MŠ: Vtáky - odlet do teplých krajín

Na tému týždňa vtáky - odlet do teplých krajín, sme s deťmi vyrobili z plastu vtáčie budky. Deti si búdky vymaľovali, nachystali suchý rožok. Spoločne sme potom búdky zavesili, aby sa vtáčiky, ktoré neodleteli do teplých krajín mohli prísť nakŕmiť.

Trieda Motýliky a p. učiteľka Bc.Marie Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník