November 2018Okresné kolo vo vybíjanej

Dňa 7.11. sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili súťaže okresného kola vo vybíjanej. Súťaž sa konala v telocvični ZŠ s MŠ Kňažia. Zápasy odhohrali medzi sebou 4 družstvá: ZŠ s MŠ Chlebnice, ZŠ s MŠ Kňažia, ZŠ M. Kukučína z DK, ZŠ J.Matúšku z DK. Našu školu reprezentovali: M. Pavolka, M. Furjel, S. Hudecová, A. Spišiaková, D. Ťapajnová, E. Sviteková, S. Špavorová, S. Stašová, J. Šuffák, J. Bakanec, L. Bakanec, M. Gluch.

Naši žiaci obsadili krásne 2. miesto, z čoho sa veľmi tešili. Prvé miesto vyhrala ZŠ s MŠ Kňažia, a tretie miesto ZŠ M. Kukučína.

Žiaci si domov odniesli veľkú radosť, nové zážitky a skúsenosti.

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Oboznamovali sme sa s povolaniami v blízkom okolí MŠ

Oboznamovali sme sa s povolaniami v blízkom okolí MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Poznávali sme kríky v okolí MŠ

Poznávali sme kríky v okolí MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 6. novembra 2018 sa konalo školské kolo Olympiády zo SJL. Bolo určené pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťažilo 6 žiakov. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Súťažiacich hodnotili pani učiteľky R. Kadučáková a M. Zimmermannová.

1. miesto: Iveta Mičáňová 9.
2. miesto: Mária Adamcová 9.
3. miesto: Jozef Strapec 8.

Do okresného kola postupuje Iveta Mičáňová. Srdečne gratulujeme!

ZM

Hore hájom chodník

Takto nás zaujali zvieratká z lesa v MŠ

Takto nás zaujali zvieratká z lesa v MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Súťažili sme v MŠ

Súťažili sme o Najväčšie OVOCIE A ZELENINU. Deti nosili v priebehu týždňa čo najväčšie ovocie a zeleninu. A taký je výsledok.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

V našej MŠ máme spisovateľku

V našej MŠ máme spisovateľku, Mgr. Marcela Pucovenová napísala knihu "Ja v škôlke". Blahoželáme jej k prvému úspechu a prajeme jej veľa úspechov k ďalšej pisateľskej činnosti.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Téma týždňa v MŠ: Vtáky - odlet do teplých krajín

Na tému týždňa vtáky - odlet do teplých krajín, sme s deťmi vyrobili z plastu vtáčie budky. Deti si búdky vymaľovali, nachystali suchý rožok. Spoločne sme potom búdky zavesili, aby sa vtáčiky, ktoré neodleteli do teplých krajín mohli prísť nakŕmiť.

Trieda Motýliky a p. učiteľka Bc.Marie Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Burza stredných škôl

Dňa 7. 11. 2018 bola naplánovaná exkurzia. Každoročne sa stretávajú deviataci z okresu Dolný Kubín, spolu s výchovnými poradcami, v MSKS na Burze stredných škôl. Dozor nám robili dve pani učiteľky: výchovná poradkyňa- Mgr. Terézia Sárená a špeciálna pedagogička- Mgr. Daniela Sojčáková.

Z Chlebníc sme vyrazili o 8:20 na autobuse. Po chvíli sme už boli na mieste. Väčšina z nás bola veľmi zvedavá a nedočkavá, pretože na takejto akcii sme boli prvýkrát. Keď sme vstúpili do budovy, tak prvé čo nás zaujalo, bolo niekoľko stánkov pri ktorých sedeli žiaci rôznych stredných škôl. Každý stánok bol zaujímavý niečím iným.

Najprv sa pri stánkoch zastavili hlavne chlapci, keďže dievčatá moc nezaujali automechanické stredné školy. Neskôr sme všetci vstúpili do hlavnej miestnosti, ktorá bola obrovská a aj výber škôl bol veľmi pestrý. Postupne sme prechádzali všetky stánky. Niektorí z nás si dali zmerať krvný tlak alebo zistiť akú majú krvnú skupinu. Iní sa zase dali nalíčiť alebo spraviť obočie a vlasy. Taktiež sme sa nezabudli občerstiť novými nápojmi, ktoré miešali dievčatá z hotelovej akadémie.

S exkurziou sme boli veľmi spokojní. Odchádzali sme s novými skúsenosťami a zážitkami. Mladším žiakom ju môžeme len odporučiť.

Andrea Štefková, 9. trieda

Hore hájom chodník

Okresné kolo vo futsale

Žiaci: Štefan Spišiak, Ján Spišiak, Filip Ďuroň, Lukáš Stachera, Tadeáš Štefka, Rastislav Meľo, Timotej Durčák, Matúš Staš a Andrej Zuber sa pod vedením p. uč. Babica zúčastnili na okresnom kole v Halovom futsale v Dolnom Kubíne. Po príchode do telocvične sme si prezreli miesto a oboznámili sme sa s pravidlami. Prezliekli sme sa a čakali na zápasy, ktoré sme mali pred sebou. Všetky štyri zápasy sme s prehľadom vyhrali, a tak sme sa dostali do top štvorky. Tam nás čakali dva dôležité zápasy. Prvý sme hrali proti cirkevnej škole, vyhrali sme 5:0. Vďaka tomu sme postúpili do finále. To bolo veľmi vyrovnané, až od poslednej minúty, keď nášho brankára prekonali a tak sme sa umiestnili na 2. mieste. Odniesli sme si domov pekný pohár, ktorý je vystavený na hlavnej chodbe našej školy.

Ďakujeme všetkým, aj pánu učiteľovi za tréningy.

Tadeáš Štefka, 8.trieda

Hore hájom chodník

Rozhovor s novými učiteľmi

Do nášho kolektívu nám prišli nové posily. V materskej škole sú pani učiteľky: Marie Kurčinková a Martina Salusová. V školskom klube vyučujú pani učiteľky: Anna Janíková a Andrea Černotová. Anglický jazyk vyučuje pán učiteľ: Lukáš Ficek. Položila som im preto zopár otázok na privítanie.

Text rozhovoru: Rozhovor - pdf

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov!

(ts)

Hore hájom chodník

Pani učiteľka je aj spisovateľka

Pani učiteľka z materskej školy, Marcela Pucovenová, nedávno vydala svoju knižku- Ja v škôlke. Preto sme sa jej spýtali zopár otázok.

Text rozhovoru: Rozhovor - pdf

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa dobrých nápadov a inšpirácií.

(ts)

Hore hájom chodník

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 28. novembra 2018 sa konalo okresné kolo tejto olympiády. Našu školu reprezentovala Iveta Mičáňová z 9. triedy. Vo veľmi silnej konkurencii žiakov z 11 škôl obsadila 4. miesto. Srdečne jej gratulujeme.

ZM

Zväčši ma!
Hore hájom chodník