December 2021Vianočná pohľadnica

Návrh vianočnej pohľadnice ministerstva školstva - to bola tohtoročná výzva aj pre žiakov našej školy. Po úvodnom 1. ročníku sa tento rok do súťaže s chuťou zapojili žiaci druhého stupňa, konkrétne žiaci 5., 6., 7., 8. ročníka.

Na hodinách výtvarnej výchovy samostatne tvorili námety na vianočnú pohľadnicu. Používali rôzne techniky, pomáhala im fantázia a tvorivosť. Atmosféru na hodinách si spríjemnili vianočnými koledami.

Pohľadnice boli poslané na určenú adresu a žiaci nedočkavo čakajú na vyhodnotenie.

Z výtvarných prác žiakov bude vybraný námet na oficiálnu pohľadnicu ministerstva školstva. Zároveň každý z tvorcov dostane od ministra malú pozornosť.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Škola kedysi a dnes

Škola v Chlebniciach sa tento rok dožíva 60 rokov. Je to nielen pekný vek pre školu, ale aj pre človeka. Ľudia sa počas života menia, dospievajú, dozrievajú, získavajú skúsenosti. Rovnako škola prechádza zmenami . Sú to zmeny zovňajška, taktiež zmeny vo výučbe. Menia sa metódy, formy, inovujú sa pomôcky. Jedno je však isté. Príbehy zo života školy písali, píšu a budú písať učitelia a žiaci.

Žiaci 5. ročníka sa rozhodli zrealizovať interview so svojimi starými rodičmi na tému Škola kedysi a dnes.

Okrem návštevy starkých, ktorí si s chuťou zaspomínali, sa dozvedeli školskom živote veľa zaujímavostí. Anetka, žiačka 5. triedy, sa so svojou babkou milo porozprávala. Veď posúďte sami.

Interview: [pdf]

Mgr. R. Kadučáková

Hore hájom chodník

Vianočný darček v podobe audio pásma

Prijmite od našich šikovných žiakov zo základnej školy vianočný darček v podobe audio pásma, ktoré si pripravili pod vedením pani učiteľky Mišalovej.
[mp3] 11,8MB

A ešte ďalšie nahrávky:
[Hlas_001.m4a]
[Hlas_002.m4a]
[Hlas_003.m4a]
[Hlas_004.m4a]
[Hlas_005.m4a]

[hlas_a.aac]
[hlas_b.aac]
[hlas_c.aac]

Hore hájom chodník

Mikuláš nezabudol na žiakov

Dňa 6.decembra našu školu navštívil Mikuláš s pomocníkmi. Žiaci sa veľmi tešili, že ani tento rok ich neobišiel a nezabudol na nich. V každej triede bol srdečne vítaný a čakalo tam na neho prekvapenie. Žiaci mali nachystané básničky, pesničky a veršíky. Za odmenu boli obdarovaní balíčkami plnými sladkostí alebo čokoládou. Lúčili sa s ním veršami: "Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš? Sladkosti a cukríky, len pre dobré detičky. Milý Mikuláš, príď k nám o rok zas!"

(ts)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník