Marec 2022Marec mesiac kníh

Počas témy týždňa "kniha môj kamarát" sme spoločne navštívili knižnicu v našej obci. Pani Kožáková nás milo privítala, oboznámila s knižnicou a prečítala rozprávku. Pre deti prichystala prekvapenie v podobe darčekov - omaľovánky a záložky do knihy. Do materskej školy sme dostali darček rozprávkovú knižku. Dakujeme veľmi pekne a tešíme sa aj na budúce.

Bc. Marie Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Zimné aktivity ŠKD

Zimné aktivity ŠKD

Aktivity ŠKD aj s fotografiami: [pdf]

Hore hájom chodník

Vesmír očami detí

Aký veľký je vesmír? Ako vznikol? Sú tam aj iné svety? Takéto otázky si kladie skoro každý. Žiaci II. stupňa sa na vesmír nepozerali vedecky, no umelecky.

Tento rok sme sa zapojili do 37. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Uzávierka regionálneho kola bola 31. 3. 2022. Vybrať z toľkých krásnych prác nebolo vôbec jednoduché. Desať prác žiakov II. stupňa reprezentuje našu školu v tejto súťaži. Všetkým žiakom držíme palce a s napätím očakávame vyhodnotenie prác. Tešíme sa na ďalšie súťaže a výzvy.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Postava ožíva

Vzory človek hľadá od detských liet. Chce sa podobať na top modelku, byť rýchly ako naj športovec, múdry ako vedec, vyriešiť záhadu ako detektív. Hľadáme, snívame, čítame.

Aj žiaci šiesteho ročníka si spestrili hodinu slovenského jazyka tvorbou mini projektu. Charakterizovať svojho literárneho či filmového hrdinu nebolo až také jednoduché. Zamerali sa na vonkajšie aj vnútorné vlastnosti, spojili slovo s ilustráciou. Hotové dielko každého potešilo, práce budú niekoľko dní milou ozdobou triedy.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

V objatí umenia

Dňa 14. marca 2022 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V príjemnom prostredí našej knižnice, ktorá ešte voňala novotou prekrásnych kníh, započúvali sme sa do prednesu mladších i starších recitátorov. Nechali sme sa uniesť do rozprávkových svetov, prežívali sme veselé i smutné chvíle s hrdinami literárnych diel.

Mnohí žiaci vystupovali odvážne a sebavedomo. Nováčikovia zas opatrne, občas aj bojazlivo. Nad všetkými však držala ochrannú ruku porota v zložení: Mgr. R. Kadučáková, Mgr. M. Mišalová, Mgr. M. Smitková.

Porotkyne sa nakoniec zhodli, že v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 1. apríla 2022 v Dolnom Kubíne, našu školu budú reprezentovať títo žiaci: Jakub Kožák - poézia, V. ročník, Sára Spišáková - próza, V. ročník, Nina Šlachtová - próza, VIII. ročník.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Projekt 3.B - Významné osobnosti našej obce: Jozef Ligoš

Hodiny vlastivedy v treťom ročníku sú plné zaujímavostí. Poskytujú žiakom veľa možností na tvorivé spoznávanie svojej obce a okolia. V rámci témy Významné osobnosti našej obce sme sa zamerali na osobnosť, ktorej meno nesie aj naša škola - ThDr. Jozef Ligoš. Aby žiaci lepšie spoznali a pochopili, prečo je práve on významná osobnosť našej obce, mali za domácu úlohu o Jozefovi Ligošovi vypracovať projekt. Prostredníctvom tohto projektu zistili veľa informácií o jeho štúdiu, pôsobení vo farnostiach ako kňaz ale aj ako vikár, o jeho pomoci chudobným a slabým žiakom. Projekt sme zavŕšili výstavou prác a návštevou rodného domu Jozefa Ligoša v našej obci.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

FOTOsúťaž v 3.B

Naša obec a jej okolie poskytuje veľa pôsobivých výhľadov v každom ročnom období. Žiaci 3. B si vyskúšali aké zaujímavé a zároveň náročné je zachytenie prírody cez fotoaparát tak, aby zaujala nielen samotného autora fotografie ale hlavne diváka. Žiaci, ktorí mali záujem zapojiť sa do fotosúťaže, museli priniesť fotografiu z obce alebo jej okolia. Fotografie boli vystavené pre ostatných žiakov našej školy. Počas jedného týždňa mohli žiaci hlasovať vhodením čísla do krabičky za fotografiu, ktorá ich najviac zaujala. Víťazmi sa stali: Juraj Garabáš, Pulínka Ďuroňová a Tomáš Janík.

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň s ľudovou rozprávkou

Ani tento marec sme v 3. B nezabudli na to, že je venovaný knihám, rozprávkam a všetkému, čo súvisí s čítaním. Mimo iných aktivít sme sa venovali najviac ľudovej rozprávke. Prostredníctvom rôznych činností a aktivít sme si pripomenuli ako ľudová rozprávka vznikla, aké má znaky, ako sa šírila a prišla až k nám. Žiaci museli prekonať veľa prekážok, aby sa dostali do rozprávkového hradu. Triedili hrach a fazuľu ako Popoluška, riešili úlohy, čítali ľudové rozprávky. Aby sa do sveta rozprávky vhĺbili čo najviac, preobliekli sa za rozprávkové postavy. Deň bol pre všetkých zaujímavý a veľmi poučný.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Medzinárodný deň vody

Deň vody sme si v našej škole pripomenuli 22. marca formou rôznych vzdelávacích aktivít. Žiaci 2. stupňa pokusom zisťovali niektoré vlastnosti vody. Zhotovili poster, ktorý informoval o dôležitom význame podzemných vôd i o činnostiach, ktoré by sa bez vody nedali zrealizovať. Poukázali aj na jej šetrenie a rozumné využívanie v bežnom živote.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Chemická olympiáda

Dňa 25.3.2022 sa riešitelia okresného kola chemickej olympiády opäť vrátili z virtuálneho do reálneho  chemického laboratória. Spomedzi deviatich súťažiacich našu školu reprezentovala žiačka 9. ročníka Katarína Hudecová, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom stredoškolskom štúdiu.

(šm)

Hore hájom chodník

Okresné kolo Pytagoriády

V okresnom kole Pytagoriády, ktoré sa konalo v dňoch 29.-30.3. 2022, riešilo on-line náročnejšie úlohy 34 žiakov našej školy. Najúspešnejšou riešiteľkou okresného kola sa stala žiačka 5. ročníka Sára Spišáková, ktorá v kategórii P5 obsadila 1. miesto. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj žiaci v kategóriách:

P3: Roman Spišák, Adam Šlachta z III.B
P4: Marek Meľo, Ondrej Špavor zo IV. ročníka
P8: Peter Šutta z VIII. ročníka.

Všetkým gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

(šm)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Biologická olympiáda

V okresnom kole biologickej olympiády, ktorá sa konala 31.3.2022, reprezentovali našu školu v kategórii E traja ôsmaci. V botanike súťažila Nina Šlachtová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Úspešní boli aj naši zoólogovia. Žiak Peter Šutta získal 1. miestoPatrik Bobáň obsadil 2. miesto.

Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia aj v nasledujúcom krajskom kole.

(šm)

Hore hájom chodník