Máj 2022Báseň pre Františka

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do literárno - výtvarnej súťaže "Báseň pre Františka". Táto súťaž bola vyhlásená KPKC ako radostná reakcia na Františkovu návštevu na Slovenku, taktiež ako poďakovanie Svätému Otcovi. Kniha bola odovzdaná na generálnej audiencii prostredníctvom otca biskupa Jána Kuboša.

Naša žiačka z 9. ročníka Marianna Stacherová nakreslila portrét Sv. Otca, ktorý sa umiestnil na titulnej stránke knihy "Báseň pre Františka". Máme z toho veľkú radosť, keďže jej talent bol odmenený tou najkrajšou odmenou. Srdečne jej k tomuto úspechu blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov na ďalšej životnej ceste.

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Navštívili sme farmu Pod hájom

20. mája 2022 sme sa s deťmi MŠ vybrali na farmu Pod hájom, ktorá sa nachádza v našej obci, v časti - Malatinské. Pri príchode nás privítal psík, ktorého si deti ihneď obľúbili. Stretli sme sa tu s tradičnými domácimi zvieratkami. V malých výbehoch s domčekmi sme videli sliepočky, kačky a zajačiky. Aj prasiatka, veverička, páv majú na farme svoje miesto. Našli sme tu prítulné kozičky, ktoré nás sprevádzali skoro celou exkurziou. Oslík a malé koníky potešili detské oči a taktiež pštros - emu, ktoré bolo zaujímavé svojím vysokým vzrastom. Do niektorých výbehov sme mohli vojsť a zvieratká pohladkať, čo bol pre deti veľký zážitok. Prechádzali sme okolo nádherných kengúr, hnedého aj bieleho sfarbenia, ktoré ich robilo naozaj nevídaným objavom pre naše deti. Na konci prehliadky farmy sme sa dostali do ohrady ku lamám, ktoré sme si mohli obzrieť veľmi zblízka. Záver deťom spríjemnilo spustenie sa na tobogáne a  sladká zmrzlina v reštaurácii, ktorá je neodlúčiteľnou súčasťou farmy.

Bc. Hyacinta Ďuroňová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Život pri vode

Spoločne s triedou "Včielky" sme si počas mesiaca máj osvojili tému Život pri vode.

Pozorovali sme živočíchy pri vode, obojživelníky a ryby, spoločne sme si opísali vývoj žaby. Zopakovali sme si aj kolobeh vody, naučili sa pesničky, básničky a robili sme rôzne aktivity k tejto téme.

(M. Salusová)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Škola v prírode

Škola v prírode v malebnej obci HUTY sa pre štvrtákov stala v dňoch 23.-27. mája 2022 miestom vzdelávania a nových zážitkov. Po dopoludňajšom učení žiaci obdivovali krásu prírody Kvačianskej doliny z výhliadkových terás. Navštívili aj športovo-zábavné centrum Villa Betula, kde si mohli zasúťažiť a zároveň sledovať správanie rôznych zvierat v kontaktnej zoo. Na spiatočnej ceste domov si ešte prezreli vynovený Oravský hrad a mali možnosť dotknúť sa dravcov v predstavení, ktoré im pripravili Sokoliari pod Oravským hradom. Ďakujeme!

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Krajské kolo Biologickej olympiády

V krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii E - zoológia, ktoré sa konalo 17. mája 2022 v Čadci, našu školu reprezentovali ôsmaci Peter Šutta a Patrik Bobáň. Náročné úlohy teoretickej i praktickej časti olympiády zvládli ako úspešní riešitelia. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia a študijných úspechov na ich novom študijnom pôsobisku.

(šm)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník