Máj 2022Báseň pre Františka

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do literárno - výtvarnej súťaže "Báseň pre Františka". Táto súťaž bola vyhlásená KPKC ako radostná reakcia na Františkovu návštevu na Slovenku, taktiež ako poďakovanie Svätému Otcovi. Kniha bola odovzdaná na generálnej audiencii prostredníctvom otca biskupa Jána Kuboša.

Naša žiačka z 9. ročníka Marianna Stacherová nakreslila portrét Sv. Otca, ktorý sa umiestnil na titulnej stránke knihy "Báseň pre Františka". Máme z toho veľkú radosť, keďže jej talent bol odmenený tou najkrajšou odmenou. Srdečne jej k tomuto úspechu blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov na ďalšej životnej ceste.

Zväčši ma!
Hore hájom chodník