Október 2021Október- mesiac úcty k starším

Milí starí rodičia, ďakujeme vám za všetko. Za nezabudnuteľné zážitky, za rozprávky, ktoré ste nám čítali, za lásku a potešenie. Ďakujeme ti starká, za výborné koláče, ktoré pre nás pečieš. A starkému - za jeho šikovnosť a múdre rady do života. Myslíme na vás, ľúbime vás, vytvorili sme pre vás. Touto básňou sa vám žiaci 6. ročníka chcú z celého srdca poďakovať.

Básnička pre starkých

K našim drahým starkým vedú úzke chodníky,
tešíme sa veľmi na ich sladké cukríky.
Čelo zdobia nežné vrásky,
všetko pre nás robia z lásky.
Prežívame zábavky,
keď čítajú rozprávky.
Starká naša starostlivá,
vo všetkom je spoľahlivá.
Taký ona pečie koláč,
o chvíľu je prázdny pekáč.
Starký, ten má zase slabosť,
pre našu skutočnú radosť.
Na výlety vždy chodíme,
s dedkom, babkou sa bavíme.
Bodaj zdravie večne slúži,
radosti nech majú z ruží.
A my vnuci milovaní,
var´ sme správne vychovaní.
Starkí naši, vďační sme vám,
kvety z lásky nesieme vám.

Žiaci 6. ročníka, Mgr. R . Kadučáková

Hore hájom chodník

Mesiac úcty k starším

Keďže v októbri majú sviatok naši starkí, tak sme spoločne s najmenšími detičkami pre nich vyrobili malé darčeky, ktoré odovzdali so slovami "ĎAKUJEM A ĽÚBIM VÁS".

Bc. Marie Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Milión detí sa modlí ruženec

Na celom svete sa v utorok 18. 10. 2021 o 9.00 hod. modlili deti ruženec. Touto modlitbou deti prosili o jednotu a mier vo svete. Aktivita modlitby vznikla vo Venezuele v roku 2005. Inšpiráciu toto podujatie čerpá z výroku svätého pátra Pia: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, tak sa svet zmení."" Tento rok sme sa do modlitby posvätného ruženca zapojili aj my s našimi najmenšími, s deťmi materskej školy. Spoločne sme prosili za jednotu a mier pre tých, ktorí to vo svete potrebujú a zároveň sme ďakovali za všetko, čo máme. Uvedomili sme si, aké máme šťastie a možnosti v našich životoch, a aspoň modlitbou, myšlienkou a prosbou sme mohli pomôcť a vyprosiť to pre iných, ktorí to veľmi potrebujú. Ďakujeme nášmu duchovnému otcovi Stanislavovi Misálovi za možnosť zúčastniť sa tejto celosvetovej akcie, a že našim najmenším priblížil, že svet je plný detí s rôznym spôsobom života. Stále sa máme za čo modliť, prosiť a ďakovať.

Hyacinta Ďuroňová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Ovocie a zelenina

Preberali sme tému "Ovocie a zelenina" a tak sme oberali ovocie a zbierali zeleninu, zavárali do fliaš, počítali, robili šalát, ktorý deťom veľmi chutil.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Preventíva aktivita - Kyberšikana

Dňa 15. októbra k nám prišli prednášajúci ako pani Fedorová, koordinátor ochrany detí pred násilím, pani prokurátorka Sekerešová a sociálna kurátorka Bieľová. Poskytli žiakom 8. a 9. ročníka informácie ako sa bezpečne správať na internete, ako predchádzať nepríjemným situáciám a dávať pozor na to, kto sa môže skrývať za falošným profilom. Žiaci mali na konci diskusie veľa otázok, ktoré im boli aj zodpovedané s odbornosťou a aj skúsenosťami lektoriek.

(ts)

Hore hájom chodník

Návšteva misionárov v MŠ

Našu obec v dňoch 27.09. - 03.10.2021 navštívili Misionári Augustiniáni. Cieľom bolo posilnenie duchovného života a úcty k tým hodnotám, ktoré sú potrebné v našej spoločnosti.

V priebehu tohto týždňa Misionári Augustiniáni navštívili aj materskú školu. Vedeli sa preniesť do detského sveta. Deti pekne s nimi spolupracovali a navzájom sme pocítili veľkú radosť z ich prítomnosti a aktívnej účasti. Bola to nádherná zábava, deti boli také šťastné, že Misionári Augustiniáni v priebehu týždňa navštívili materskú školu ešte raz. Spoločne sme spievali a dramatizovali biblické príbehy. Dlho budeme na nich spomínať a v ich augustiniánskej rodine im prajeme veľa lásky, trpezlivosti a božích milostí.

M.Furjelová zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník