Január 2022Okresné kolo anglickej olympiády

Dňa 13. januára sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo online tak, ako minulý rok. Do kategórie 1A postúpila žiačka 6.triedy, Dorota Pucovanová. V kategórii 1B nás reprezentovala žiačka 9.triedy, Lucia Krevová. Ústna časť olympiády úplne vypadla. Výsledkové listiny sa zostavovali iba na základe výsledkov písomnej časti, v ktorej museli súťažiace preukázať svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby. Olympiáda obsahovala aj čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením, pričom museli dodržať časový limit 35 minút.

Ďakujeme žiačkam za reprezentáciu školy a veríme, že sa im bude aj naďalej dariť.

(ts)

Hore hájom chodník