Február 2022Karneval v MŠ

Ako tradične, tak aj tento rok sme počas fašiangov organizovali 10.2.2022 v našej materskej škole KARNEVAL. Pred karnevalom sme s deťmi vytvorili krásne masky a spoločne sme vyzdobili triedu. Deti sa veľmi tešili na deň D, aby sa pekne zabavili. Deti sa zmenili na krásne masky, princezné, pirátov, ... Každá maska bola odmenena diplomom a aj malým darčekom.

M. Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Karneval - Motýliky

Aj v triede "Motýliky" sme sa spoločne "premenili" na rozpravkové bytosti. Tento skvelý deň sme si spolu s detičkami užili, zabávali sme sa, tancovali a súťažili sme. Nakoniec všetky karnevalové masky dostali za odmenu krásny darček a diplom.

Bc. Marie Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Chvíľky s literatúrou

Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si.

Čitateľský denník, povinné čítanie, ... činnosti, ktoré nie sú vždy u žiakov obľúbené. Preto spoločne s nimi hľadáme spôsob, ako si "povinnú" literatúru spríjemniť.

Žiaci 5. a 6. ročníka čítajú radi. Školské knižnice sú bohaté na knihy známych svetových i slovenských autorov. Učitelia slovenského jazyka radi poradia, odporučia knihu tak, aby bola vhodná pre konkrétnu vekovú kategóriu a zároveň čitateľov zaujala.

Žiaci sa po prečítaní kníh ochotne delia so spolužiakmi so zážitkami, pocitmi a zaujímavými myšlienkami z literárnych diel. Zároveň vyhľadávajú zaujímavé informácie zo života autorov, z ich tvorby.

Takto sa navzájom motivujú k čítaniu, rozširujú si vedomosti a tiež slovnú zásobu. A možno sa niektorí z nich raz sami stanú spisovateľmi a spisovateľkami. Tak veľa chuti do čítania

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník