September 2021Exkurzia do Múzea oravskej dediny v Zuberci

Piatok je u žiakov obľúbený deň. Na piatok 17. 9. 2021 sa žiaci 4. a 5. ročníka tešili dvojnásobne, pretože sa po dlhom čase vybrali na exkurziu. Pani učiteľky Mgr. Kadučáková a Mgr. Kantárová pre nich pripravili návštevu Múzea oravskej dediny v Zuberci. Počasie v ten deň nebolo ideálne,úprimne, lialo ako z krhly, no na nálade to nikomu neubralo. Po príchode do Zuberca všetci vstupovali cez bránu múzea s nádejou, že sa snáď vyčasí . Nestalo sa. Napriek tomu mali žiaci skvelý zážitok. Mgr. Richard Janoštín poskytol žiakom aj vyučujúcim množstvo informácii o živote našich predkov, o ich tvrdej a namáhavej práci. Žiaci si mohli vyskúšať odev, ktorý nosili naši starí otcovia a staré mamy. Prechádzka v daždi pokračovala po uličkách medzi učupenými dreveničkami.Do každej sa nakuklo, v každej bolo čo obdivovať.Najviac našich žiakov očarila škola minulosti. V závere si žiaci kúpili suveníry a darčeky pre svojich blízkych. Plní zážitkov sa vrátili do tepla svojich domovov. Ďakujeme za krásny deň všetkým , ktorí ho zorganizovali a žiakom za ich záujem a vzorné správanie.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

September v triede Včielky

Mesiac september nám v materskej škole ubehol veľmi rýchlo. Počas tohto mesiaca sme sa zoznámili so svojimi pani učiteľkami, s novými kamarátmi. Spoznali sme rôzne témy, básničky a pesničky.

(Martina S.)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Svetový deň srdca - 29. september

Pri príležitosti Svetového dňa srdca sme pre žiakov pripravili rôzne vzdelávacie i zábavné aktivity. Pripomenuli sme si možnosti prevencie pred srdcovými ochoreniami. Mladší žiaci kresbou i básňou vyjadrili pocity, ktoré vychádzajú z dobrého a úprimného srdca. Nevynechali sme ani meranie krvného tlaku. Odhalili sme kód zdravého srdca a zároveň si uvedomili, že len zdravý životný štýl dodáva nášmu srdcu ten správny rytmus.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň mlieka na školách

Mlieko patrí k dôležitým zložkám výživy. Deň mlieka je dobrou príležitosťou, aby si aj žiaci uvedomili jeho význam pre naše zdravie. Rozhodli sme sa, že si v tento deň pripravíme v našej školskej kuchynke mliečnu desiatu. Spomedzi rôznych návrhov vyhral mliečny puding. A tak sme sa pustili do práce. Podaril sa nám vanilkovo-čokoládový puding s piškótami a ovocím. Všetkým nám veľmi chutil. A my sa už tešíme na ďalšiu chutnú a zdravú desiatu.

štvrtáci a šiestaci

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Triednictvo

Triedni učitelia aj tento rok čakali na svojich žiakov pred školou. Pripravovali im nástenky už počas prázdnin. Našich prváčikov má na starosti pani učiteľka Mgr. Mária Sopková. Druháčikom je triedna pani učiteľka Mgr. Júlia Straková Tretí ročník vedú pani učiteľky Mgr. Elena Stacherová a Mgr. Mária Meľová. Štvrtému ročníku je triedna pani učiteľka Mgr.Miroslava Šimková. Druhý stupeň, piaty ročník, vedie pani učiteľka Mgr. Renáta Kadučáková. Šiesta trieda má triednu pani učiteľku, Mgr. Michaelu Smitkovú. Siedmy ročník povedie Mgr. Pavel Babic. Ôsmakom je triedna pani učiteľka, Mgr. Martina Mišalová. Deviaty ročník má triednu pani učiteľku, Mgr. Máriu Kosmelovú.

(ts)

Hore hájom chodník

Otvorenie školského roka

Otvorenie školského roka sa začalo svätou omšou "Veni Sancte." Na tejto svätej omši sme prosili o dary Ducha Svätého nielen pre žiakov, ale aj pre študentov a pedagógov. Duchovný otec PaedDr. Stanislav Misál povzbudil žiakov a učiteľov k štúdiu a vzdelávaniu a poprial im, aby sa im celý rok darilo. Po svätej omši nasledovali kroky žiakov do tried. Prváčikov prívítala pani učiteľka aj s rodičmi v triede. Želáme žiakom a pedagógom veľa trpezlivosti, tolerancie, pracovitosti, úspechov a tiež zdravia v novom školskom roku.

(ts)

Hore hájom chodník

Divadielka v našej škole

Sárka Spišiaková, 5.trieda: "Do našej školy zavítali dvaja speváci. Spievali nám ľudové pesničky. Všetci sme sa veľmi zabávali a spievali spolu s nimi. Medzi nami, sa našli aj odvážne deti, ktoré nám predviedli svoj spev. Všetky pesničky nás bavili a dúfame, že k nám prídu aj nabudúce." Anetka Čabajová, 5.trieda: "Divadlo O snehulienke a siedmych trpaslíkoch bolo veľmi zábavné. Vystupovali tam traja herci. Nebola to však Snehulienka, ktorú všetci poznáme. Bola zábavnejšia a vylepšená. Dúfame, že tu účinkujúci prídu zasa a ponúknu nám ďalšie zaujímavé divadlo."

(ts)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Do školy na bicykli 2021

Aj tento rok sme sa zúčastnili kampane, ktorá ,,štartuje už v poradí siedmy ročník. Kampaň podporujúca zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov, študentov a pedagógov do škôl. Konala sa v jesennom termíne, od 27. septembra do 8. októbra, tento raz s heslom "Netrávme v aute večnosť". Vyhlasilo ju Ministerstvo dopravy a výstavby SR a organizuje už druhým rokom Cyklokoalícia aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hoci názov kampane hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek zdravý a udržateľný spôsob dopravy do škôl - chôdzu, bicyklovanie či jazdu na kolobežke. "Tento rok sme sa 384 x dostavili do školy na bicykli alebo kolobežke. Minulý rok to bolo 242x. Teší nás, že záujem o kampaň bol veľký a zúčastnili sa ho aj zamestnanci školy. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

(ts)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Preventívne aktivity

Dňa 28. septembra nás navštívil pán policajt Tibor Šandór. Viedol v telocvični súhrn prednášok s témami pre prvý stupeň- Dopravná výchova. Pripomenul žiakom, ako sa majú správať na ceste a zopakoval pravidlá cestnej premávky. Na bicykli a aute sa chodí po pravej strane. Na kolobežke, korčuliach a pešo sa chodí po ľavej strane. Nesmieme zabúdať aj na prilby a reflexné prvky. Piaty, šiesty a siedmy ročník sa dozvedel mnoho informácií o internete, jeho bezpečnom používaní, ako aj o kyberšikane. Tá je už zaradená medzi trestné činy. Deviataci a ôsmaci mali prednášku o trestno-právnej zodpovednosti. V diskusii sa žiaci pýtali mnoho a veľa cenných informácií sa aj dozvedeli.

(ts)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Európsky deň jazykov

Pripomenuli sme si ho aj na hodinách anglického jazyka. Žiaci si zaspievali piesne a hymny vo vybraných európskych jazykoch. Z prezentácii sa dozvedeli mnoho fráz v cudzích jazykoch a pri opakovaní cudzích slov zažili aj mnoho zábavy. Vytvorili jesenné listy vo farbe európskych štátov a záložky do kníh v anglickom jazyku. Vymenovali najobľubenejšie rozprávky ako: Maťko a Kubko, No počkaj zajac, Maša a medveď, Bolek a Lolek, Bob a Bobek, Rexík a veľa ďalších. Nezabúdajme, že hoci hovoríme v každej krajine iným jazykom, srdcom si rozumieme. Treba len kúsok chcieť, tolerovať a rešpektovať jeden druhého.

(ts)

Hore hájom chodník