November 2021Jesenné aktivity ŠKD

Jesenné tvorenie v ŠKD

Jeseň je nádherné a čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. V našom školskom klube bolo počas jesenných dní neobyčajne rušno. Tvorili sme, vyrábali a tešili sa zo spoločných chvíľ. Spojením fantázie, tvorivosti a rôznych nápadov detí vznikli krásne diela. A kedže nám túto jeseň prialo aj počasie, voľný čas sme trávili rôznymi hrami na školskom dvore a v prírode.

Darček k 60. výročiu školy

V školskom roku 2021/2022 si pripomíname 60. výročie založenia našej školy. V školskom klube sme sa preto rozhodli popriať a venovať našej škole malý darček v podobe plagátu so želaniami do ďalších rokov.

Pamiatka zosnulých - návšteva hrobu ThDr. Mons. Jozefa Ligoša

Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých sú dni, ktoré patria medzi spomienkové dni venované zosnulým. V školskom klube sme si uctili pamiatku nielen blízkych zosnulých, ale aj pamiatku nášho významného rodáka ThDr. Mons. Jozefa Ligoša, po ktorom je pomenovaná naša škola. S deťmi sme navštívili jeho hrob, zapálili sviečku a spoločne sa pomodlili.

Aktivity ŠKD aj s fotografiami: [pdf]

Hore hájom chodník

Workshopy z environmentálnej výchovy

Naša škola sa zapojila do projektu Žilinskej univerzity v Žiline s názvom Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Cieľom projektu je zvyšovať povedomie žiakov základných škôl a stredných škôl na území takmer celého Slovenska. Celkovo sa projekt realizuje na 40 základných školách. Preto sme neváhali a prihlásili sme do projektu aj našu školu v Chlebniciach.

Tematicky boli rozdelené na tri časti: 1. Územná ochrana/ národné parky, chránené územia SR, 2. Druhová ochrana / chránené rastliny a živočíchy na Slovensku a 3. Stráž prírody.

Žiaci sa počas stretnutia zamýšľali nad významom prírody pre človeka, správaní sa v krajine a jej ochrane. Vyjadrovali svoje názory na ochranu prírody. Formou prezentácie sa dozvedeli zaujímavosti o slovenských národných parkoch, ich faune a flóre. Riešili zábavné úlohy v pracovných zošitoch. Pri plnení úloh využívali poznatky hlavne z prírodovedy, vlastivedy a biológie.

Žiaci dostali možnosť kreatívne vyjadriť svoj vzťah k prírode, fúkacími fixami si sami ozdobili tašku aj tričko s motívom prírody (kvety, rastliny, zvieratá), vymysleli si svoj odznak strážcu prírody.

Ďakujeme Žilinskej univerzite v Žiline, lektorkám aj žiakom za aktivitu, chuť spolupracovať a aj za nové poznatky a informácie.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Starostlivosť o svoje zdravie

Na tému týždňa "Starostlivosť o svoje zdravie" sme s deťmi spoločne vytvárali "bacil Angín", vyrobili sme zúbok zdravý a pokazený, ktorý zjedol "zúbkokaz" . Nezabudli sme samozrejme triediť potraviny, ktoré sú zdravé a nezdravé pre naše telo a zúbky.

Bc. Marie Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Lesné zvieratká

Takto sme si poradili s témou týždňa "Lesné zvieratká". Dramatizovali sme rozprávku "Koza odratá a Jež", ktorá deti veľmi zaujala a každý chcel byť hercom. V jednotlivých postavách sa vystriedali všetky deti. Ozdobou tejto témy bola výroba líšky z papiera. Deti sa zo svojich výrobkov veľmi potešili. Naučili sme sa aj báseň: Štyri malé líštičky

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Výtvarná tvorba k 60-ke školy - Naša škola

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Literárno - výtvarný projekt: Báseň pre Františka

Do súťaže sa zapojila: žiačka 9. ročníka: Mariana Stacherová - portrét sv. Otca Františka
http://kpkc.sk/basen-pre-frantiska/
Zapojiť sa môže ešte do konca decembra.

Hore hájom chodník