Apríl 2023VESMÍR OČAMI DETÍ

Od nepamäti dvíhame svoj pohľad k hviezdam. Uvažujeme, skúmame, bádame. Ako vznikol VESMÍR, ZEM, ČLOVEK, ... všetko vôkol nás? Rovnaké otázky si položili aj naši žiaci a svoje predstavy kládli na výkres. Využili svoju fantáziu, ale aj vedomosti z rôznych vyučovacích predmetov a pod rukami im vznikli nádherné umelecké diela.

Každý rok sa zúčastňujeme súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ a každý rok vznikajú zaujímavejšie kresby a maľby. Všetkým našim výtvarníkom držíme palce a netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie súťaže.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

NÁVŠTEVA FILMOVÉHO PREMIETANIA - 3. apríl 2023

S piatakmi a šiestakmi sme už tento školský rok navštívili knižnicu, galériu, operné predstavenie. V novom kalendárnom roku 2023 sme si povedali, že by sme mohli ešte zájsť do kina.

Od januára sme spoločne hľadali vhodné miesto a čas premietania filmovej novinky Avatar: cesta vody. Neúspešne. Nakoniec sa nám to podarilo aj vďaka ochote vedúceho prevádzkového manažéra kina CINEMAX v Martine , ktorý pripravil pre žiakov našej školy školské premietanie. Film sa začínal v dopoludňajších hodinách a premietacia sála bola len a len naša. Veľmi sme sa tomuto privilégiu potešili.

Po príchode do kina nás privítal usmievavý a milý personál. Chrumkajúc pukance sme sa usadili na svoje miesta a so zatajeným dychom sledovali trojhodinový film.

Krása lesov, nádhera podmorského sveta, množstvo hlbokých myšlienok o rodine, súdržnosti jej členov, spojení všetkých nás s prírodou... Tieto a mnohé ďalšie obrazy zostali v našich spomienkach dodnes.

Cesta domov ubehla veľmi rýchlo, pretože žiaci uvažovali nad tým, kam sa vyberieme na ďalší výlet.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Hoki Poki - dvaja známi, prevedú Vás rozprávkami. Spolu s nimi zažijete dobrodružstvá v šírom svete.

V piatok 28. apríla 2023 našu Mš navštívilo divadielko Hoki Poki, ktorí si pre nás pripravili predstavenie o chlebíku. Zahrali nám zábavný príbeh o zrodení chleba - od semienka a jeho dlhej ceste kým sa dostane na náš stôl. Aj naši predškoláci sa nebojácne zapojili do deja predstavenia, čím ho spestrili.

Bc. Michaela Michalková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň Zeme

Už niekoľko rokov je 22. apríl dňom, kedy si ľudia na celom svete pripomínajú jedinečnosť našej planéty Zem. Zdôrazňuje sa potreba chrániť ju a starať sa o ňu. Aj deti z našej materskej školy vedia, že každý z nás môže prispieť, aj keď málom, k udržateľnosti a záchrane Zeme. V tento deň sa dozvedeli viac o životnom prostredí, dôležitosti recyklácie a šetrení energie. Deti sa s radosťou zúčastnili na čistení okolia školy, triedili odpad a pri tvorivých aktivitách sa oboznámili s informáciami o našej planéte.

Mgr. K. Červeňová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň Zeme - deviataci

Dňa 21.4.2023 sme si my deviataci pripravili aktivity pre našich mladších spolužiakov na Deň Zeme. Žiaci si pozreli prezentáciu ako šetriť planétu a kedy vznikol Deň Zeme. Po prezentácii si žiaci vyskúšali rôzne aktivity, ako napríklad správne triedené odpadu. Aj mladší žiaci boli veľmi šikovní a so záujmom riešili krížovky s tematikou ekológie a naučili sa ako správne zálohovať PET fľaše. Sme veľmi radi, ze nám škola umožnila stráviť deň takýmto hodnotným spôsobom a veríme, že sa tento deň stane každoročnou tradiciou.

Monika Ťapajnová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Jarné upratovanie

Na jar - keď nám to počasie dovolí, jeden deň vymeníme školské tašky za metly, hrable, lopaty a vrecia na odpad. Tradičnou sa nám stala akcia zameraná na jarné upratovanie a pripomenutie si Dňa Zeme.

Žiaci prvého stupňa hravou formou, tvorivými výtvarnými aktivitami stvárnili vzťahy k prírode, ale aj problémy, ktoré ohrozujú Zem. Pri riešení kvízov, tajničiek, modelovaní z odpadu, kreslení a súťažení naši prváčikovia, ale aj štvrtáci ukázali veľké nadšenie. Neskôr sa pustili do vzdialenejších častí obce, ktoré vyčistili od odpadkov. Plné vrecia odpadu následne vytriedili na zbernom dvore.

Naši starší žiaci sa zapojili do čistenia areálu a okolia školy. Vyzametali školský dvor, vytrhali prerastajúcu trávu z chodníkov, okopali skalku, vyhrabali trávniky, upravili kvetinový záhon pred budovou ZŠ. Dievčatá si skrášlili životné prostredie vysadením nových kvetov do veľkých skalnatých kvetináčov. Tie tak potešia oči každého, kto k nám zavíta.

Vďaka patrí všetkým, malým aj veľkým pomocníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pripojili k tejto aktivite, ktorá nás má všetkých naučiť, že zdravú prírodu musíme zachovať aj pre ďalšie generácie.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vesmír očami detí v MŠ

V apríli sa naša materská škola zúčastnila výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". V okresnom kole získala Kiara Červeňová potup do celoslovenského kola a podarilo sa nám vyhrať aj celoslovenské kolo. Kiara Červeňová sa umiestnila v celoslovenskom kole na 1. mieste v kategórií materská škola - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove jej udelila diplom. Prajeme jej veľa výtvarných úspechov.

Magdaléna Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník