Január 2023Karneval v MŠ

V piatok 27.01.2023 bolo v našej materskej škole veselo. Materská škola sa premenila na rozprávkovú krajinu a karneval sa mohol začať. Karneval prebiehal vo veselej nálade o ktorú sa postarali pani učiteľky a deťom pripravili rôzne aktivity. Spoločne sme tancovali a súťažili. Nechýbali princezné, zvieratká a rôzne rozprávkové postavy. Deti boli odmenené diplomom, sladkou odmenou a krásnym darčekom. Bol to deň radosti, dobrej nálady a tešíme sa znova o rok.

(M. Salusová)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Karneval

Dňa 27.1.2023 sa uskutočnil u nás v Chlebniciach školský karneval. Organizáciu, ako už býva zvykom, sme mali na starosti my-deviataci. Všetci sme sa z toho tešili, keďže predošlé tri roky z dôvodu covid-19 karneval nebol. V triede sme si pár týždňov pred konaním karnevalu rozdelili úlohy. Každý zabezpečil niečo z toho, čo bolo potrebné, DJ, sálu, sponzorov, výzdobu sály a fotografa. Keď nastal deň karnevalu, všetci sme boli nedočkaví, doladili sme posledné detaily a karneval mohol začať. Prví návštevníci karnevalu boli žiaci ročníkov 1-4. Potom prišli starší žiaci ročníkov 5-8. Žiaci sa zabávali a v kultúrnom dome prebiehala veselá atmosféra, niektorí žiaci prišli v nádherných maskách.

Na záver by som chcela poďakovať našej triednej p. učiteľke Martine Mišalovej, ktorá nám ochotne so všetkým pomáhala, taktiež sponzorom: obec Chlebnice, Autoservis Suľa, Pizzeria Viktória Chlebnice, pán Alfonz Pucovän, MTS Krivá, Kobit, píla Chlebnice, Andrej Prieboj, pani Bakošová, Stavivá Vrabček, Obchodík pod kostolom, vďaka ktorým sme mohli nakúpiť bohatú tombolu a potešiť tak nemalý počet výhercov, taktiež ďakujeme DJ Sylv@n, ktorý sa postaral o zábavu pre žiakov. Ďakujeme za pomoc rodičom, ktorí nám poskytli občerstvenie a p. Bakošovej, ktorá nám pomohla v bufete. Ďakujeme aj všetkým učiteľom z našej školy za dozor na karnevale.

M. Ťapajnová, IX.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník