December 2022Mikuláš

Tento rok opäť prišiel Mikuláš. Spoločnosť mu robili dvaja anjeli a čert.

Anjel predstavil deťom Mikuláša legendou o tom, ako zachránil Mikuláš hladujúcich. Po prečítaní legendy sa Mikuláš spýtal detí pár otázok. Ak deti nesprávne odpovedali, čert ich jemne pomaľoval čiernou farbou. Potom Mikuláš rozdal všetkým deťom balíčky a samozrejme na pamiatku sa deti rady s Mikulášom aj odfotili.

Rodičom za balíčky srdečne ďakujeme a deviatakom tiež za príjemne oživené dopoludnie.

MM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Geo - ostrov

Na hodine geografie v piatom ročníku sme si precvičili doterajšie znalosti zo základných údajov o mapách. Úlohou žiakov bolo nakresliť ostrov podľa zadania v pracovnom zošite. Pracovali v skupinách a vznikli naozaj zaujímavé ostrovy, hoci každá skupina mala rovnaké zadanie. Ku každému ostrovu si vytvorili aj legendu, v ktorej vysvetlili použité mapové značky.

MM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Pečenie medovníkov v MŠ

Aj v našej Materskej škole sme sa pripravovali na príchod Mikuláša. Napiekli sme pre neho medovníčky, ktorými sme ponúkli nielen Mikuláša ale aj rodičov, ktorí prišli na "Mikulášska besiedku"

(Bc. Márie Kurčinková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočné tvorivé dielne v MŠ

Dňa 2.12.2022 sa v našej MŠ uskutočnili Vianočné tvorivé dielne. Deti s pomocou svojich rodičov naplno využili svoju fantáziu a tvorivosť na výrobu vianočných ozdôb, ktorými sme si vyzdobili naše vianočné stromčeky v triedach. Popri tom nám hrali vianočné koledy, rozvoniaval vianočný punč a vo vzduchu bolo cítiť veľmi príjemnú predvianočnú atmosféru. Kolektív MŠ ďakuje deťom a rodičom za príjemne strávený predvianočný čas.

Bc. M. Stacherová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Mikuláš v MŠ

Ako po minulé roky, tak aj tento rok materskú školu prišiel navštíviť Mikuláš. Deti ho privítali spoločnou piesňou, pripravili si krásne básne, piesne, tančeky, či scénky. Za odmenu dostali balíčky s chutnými sladkosťami, no okrem sladkostí sa tešili aj z nových hračiek, za ktoré Mikulášovi ďakujeme!

Bc. E. Šimkovičová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Zimné radosti v MŠ

Zima k nám prišla v plnej kráse a jej symboly sa stali inšpiráciou pre tvorbu rôznych výtvarných diel, námetov na kreslenie i aktivít zameraných na vnímanie tohto čarovného obdobia. Deti z našej materskej školy usilovne vystrihovali snehové vločky, zdobili stromčeky, vyrábali rukavičky, tvorili vianočné pozdravy, veselých snehuliakov a mnohé iné výtvory, ktoré im priniesli veľa radosti.

Mgr. Katarína Červeňová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav [m4a]

Vianočný pozdrav - vinš 1 [m4a]

Vianočný pozdrav - vinš 2 [m4a]

Hore hájom chodník

Noc v škole

Pre našich štvrtákov bol piatok, 9. december, neobyčajný. Do školy si zbalili karimatky, spacáky i obľúbenú hračku. Čakala ich noc plná zábavy a dobrodružstva.

Stretli sme sa večer o piatej. Po odložení vecí v triedach sme sa rozdelili do skupín. Ocitli sme sa v telocvični, kde deti plnili rôzne zaujímavé úlohy. Na mape Slovenska hľadali podľa nápovedných otázok príslušné názvy. Športovali, triafali lopty do kruhu, liezli po lavičke, skladali rozprávkové puzzle.. Splnením všetkých úloh zbierali indície a spoločnými silami rozmýšľali nad miestom ukrytého pokladu. Po zotmení nastala dlho očakávaná chvíľa. V tmavých školských chodbách sme hľadali stratený poklad. Každý si v ňom našiel milé prekvapenie. Po sladkej odmene nasledovali športové hry, maľovanie, pečenie oblátok a medovníkov. Plní zážitkov odchádzali do tried, prezliekli sa do pyžamiek, nasledovala hygiena a po zakuklení do spacákov rozprávka na dobrú noc. Deťom sa pomaly zatvárali očká a posledné zaspalo krátko po polnoci. Ráno sme sa presunuli zo spacákov na rorátnu sv. omšu do kostola. Po sv. omši sme boli pozvaní na faru na raňajky. Potom nasledovalo balenie a rozlúčka. Deti celú akciu zvládli na výbornú. Unavení, ale s rozžiarenými očkami odchádzali domov. Veľké ĎAKUJEME patrí mamičkám, ktoré sa zapojili do prípravy a organizácie, napiekli nám sladké prekvapenie, pánovi farárovi za raňajky a žiakom a pani učiteľkám za všetko, čo sme prežili počas noci v škole.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník